Vergunningen

De benodigde vergunningen voor de uitvoering van een project worden aangevraagd door ProFarmaPlan. Denk hierbij aan een sloopvergunning, bouwvergunning, gebruiksmelding of gebruiksvergunning. Ook specifieke vergunningen voor bijvoorbeeld een noodlocatie (tijdelijke bouwvergunning) grondsanering of asbestsanering kunnen door ProFarmaPlan worden verzorgt.

Aan de hand van gegevens inzake vormgeving, constructies, bezettingsgraad, vluchtwegen en risicofactoren wordt een en ander door de gemeente en regionale brandweer beoordeeld. ProFarmaPlan verzorgt hiervoor de benodigde gegevens, tekeningen en berekeningen, en overlegt indien nodig met gemeente en regionale brandweer.