Robotsystemen

Een medicijnrobot of uitgifte automaat kan in de apotheek de bedrijfsprocessen ondersteunen. Als onderdeel van onze uitgebreide kennis over de logistiek en de bedrijfsprocessen in de apotheek zijn wij ook gespecialiseerd in de mogelijkheden en beperkingen van robotsystemen. Zowel bij de aanschaf, de logistieke toepassing als de plaatsing bieden wij professionele ondersteuning om zodoende een maximaal rendement uit uw investering te halen. Een goed ontwerp is een voorwaarde om het gekozen systeem en  uw bedrijfsvoering optimaal op elkaar af te stemmen.

Central Filling

Behalve een verbetering van het functioneren van de apotheek en het creëren van tijdwinst, biedt een robotsysteem ook de mogelijkheid om de apotheek op een andere manier te organiseren. Of zelfs om andere apotheken anders te organiseren door gebruik van Central Filling.

ProFarmaPlan is bekend met alle robotsystemen op de markt, de ontwikkelingen daarvan en de eigenschappen van ieder systeem afzonderlijk. Hierdoor kan ProFarmaPlan u helpen een gefundeerde afweging maken of er een robotsysteem wordt ingezet en, zo ja,  welk systeem het best aan uw eisen kan voldoen.