Bouwcoördinatie

Een gedegen voorbereiding en strakke intensieve coördinatie van de bouwwerkzaamheden, in combinatie met onze expertise op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg, geven onze opdrachtgevers zekerheid over de voortgang en kwaliteit van het bouwproject. Met gedetailleerde tekening, werkomschrijvingen en verslaglegging worden afspraken goed vastgelegd voor zowel het bouwteam als de opdrachtgever.

Door voorafgaand aan de uitvoering de werkzaamheden tot in detail voor te bereiden en tijdens de uitvoering de bouw intensief te begeleiden creëren we de voorwaarden om een optimaal rendement te halen uit uw investeringen. Wat u investeert in onze bouwcoördinatie verdient zich terug door:

  • Een strakke aanbesteding met concurrerende offertes die weinig ruimte laat voor meerwerk of onwenselijke verrekening van kosten.
  • Veel minder verlies van uw eigen kostbare tijd.
  • Een kortere bouwtijd.
  • Een kritische controle op het bouwteam waardoor geen onnodige bouwkosten ontstaan.
  • Een kritische controle op de kwaliteit zodat het beste resultaat uit uw investeringen wordt gehaald.

De volledige organisatie en realisering van de bouw, verplaatsing, verbouwing of aanpassing wordt door ProFarmaPlan verzorgd inclusief bijvoorbeeld de vergunningen, planning, bouwdirectie en oplevering. Maar ook aanverwante zaken zoals het organiseren van noodvoorzieningen of tijdelijke locaties.

Ik wil een gesprek over Bouwcoördinatie